Badania genetyczne Warszawa - gdzie wykonać, lista punktów pobrań

Badania genetyczne wykrywają zmiany w DNA – materiale dziedzicznym, w którym zapisane są wszystkie najważniejsze informacje, takie jak płeć, wygląd, ale też te, które związane są z chorobami. Dzięki badaniom genetycznym możliwa jest ocena predyspozycji do zachorowania na określone choroby, m.in. zachorowania na nowotwory jelita grubego, raka piersi, czy wykrycie wad genetycznych u płodu. Czym są badania genetyczne? Jakie można wykonać w Warszawie i dlaczego warto?
Badania genetyczne pozwalają zmniejszyć liczbę zachorowań na choroby nowotworowe. Nasze centrum medyczne daje możliwość wykonania testów w różnych lokalizacjach w Warszawie. Czas oczekiwania na wynik różni się w zależności od badania.

Co to są badania genetyczne?

Testy genetyczne to testy medyczne, umożliwiające identyfikację zmian (mutacji) w genach, chromosomach lub białkach. Wyniki testu genetycznego mogą potwierdzić lub wykluczyć podejrzenie choroby genetycznej, pomóc określić prawdopodobieństwo rozwoju lub przekazania choroby genetycznej.

Testy polegają na badaniu sekwencji DNA w celu zidentyfikowania mutacji w genach, które mogą powodować lub zwiększać ryzyko choroby genetycznej (analizowany może być nukleotyd, jeden lub więcej genów bądź całe DNA danej osoby, czyli genom).

 

Chromosomalne testy genetyczne analizują całe chromosomy lub długie odcinki DNA, aby sprawdzić, czy istnieją duże zmiany genetyczne, takie jak dodatkowa kopia chromosomu, które powodują chorobę genetyczną. Natomiast biochemiczne testy genetyczne badają ilość lub poziom aktywności białek, lub enzymów; nieprawidłowości w którymkolwiek z nich mogą wskazywać na zmiany w DNA, które skutkują zaburzeniem genetycznym.  


Przeczytaj także: Badania genetyczne - co wykrywają?


Czy lekarz może dać skierowanie na badania genetyczne?

Z oferty badań genetycznych skorzystać można w dowolnej placówce. Niektóre z badań wymagają wcześniejszej wizyty u lekarza, który wystawi odpowiednie skierowanie, zaznaczając powód, dla którego zostało ono wydane. Udając się na badania, najlepiej jest sprawdzić, czy dla wybranego wariantu konieczna będzie wcześniejsza wizyta u lekarza.

Jakie badania genetyczne są dostępne w Warszawie?

Obecnie w ofercie badań genetycznych, które realizowane są w Warszawie, wykonać można:

 • analizę wariantu 4G/5G genu PAI1, który wykorzystywany jest w diagnostyce nawracających poronień oraz trombofilii;
 • badanie oceniające ryzyko zachorowania na zakrzepicę;
 • badanie haplotypu HLA-DQ2 lub HLA-DQ8 w diagnostyce celiakii;
 • test mutacji genów: BRCA1 i CHEK2-1;
 • badanie BRCA1 i BRCA2;
 • test Panorama + panel mikrodelecji;
 • test VERACITY;
 • test VERAgene.

Zobacz również:


Gdzie wykonać badanie genetyczne w Warszawie?

Osoby planujące wykonać jedno z dostępnych w ofercie badań genetycznych mogą udać się do następujących laboratoriów na terenie Warszawy:

Badania genetyczne na miejscu Warszawa - lista placówek

Badania genetyczne można wykonać w dowolnym laboratorium. Poniżej prezentujemy listę placówek, w których realizowane są badania genetyczne.

Punkty pobrań Medicover (wyłącznie badania prenatalne)

 • Centrum Medicover Atrium, al. Jana Pawła II 27.
 • Centrum Medicover Grochowska, ul. Grochowska 306/308.
 • Centrum Medicover Inflancka, ul. Inflancka 5.
 • Centrum Medicover Jerozolimskie, ul. Al. Jerozolimskie 96.
 • Centrum Medicover Klimczaka, ul. Klimczaka 1.
 • Centrum Medicover Łukiska, ul. Łukiska 1 (obok Ostrobramskiej).
 • Centrum Medicover Prosta, ul. Prosta 36.
 • Centrum Medicover Puławska, ul. Puławska 278.
 • Centrum Medicover Wołoska, ul. Wołoska 22.

Punkty pobrań Synevo

 • Synevo, al. Rzeczypospolitej 24/U7,
 • Synevo, ul. Bukowińska 12,
 • Synevo, ul. Dzika 4,
 • Synevo, ul. gen. Fieldorfa 10 lok. 329,
 • Synevo, ul. KEN 46,
 • Synevo, ul. Kondratowicza 18,
 • Synevo, ul. Magiczna 6,
 • Synevo, ul. Muślinowa 1,
 • Synevo, ul. Ordona 5F/U7,
 • Synevo, ul. Powstańców Śląskich 45,
 • Synevo, ul. Skierniewicka 21,
 • Synevo, ul. Sobieskiego 112,
 • Synevo, ul. Światowida 49,
 • Synevo, ul. Targowa 15,
 • Synevo, ul. Wałbrzyska 48,
 • Synevo, ul. Żegańska 21/23.

Dlaczego warto przeprowadzić badania genetyczne?

Celem badań genetycznych jest poznanie określonego kodu genetycznego danej osoby, weryfikacja podejrzenia dziedziczenia uwarunkowanej choroby, ocena ryzyka zachorowania na określone schorzenie, lub prawdopodobieństwa przekazania mutacji predysponującej do choroby potomstwu. Wyniki badań genetycznych pozwalają zaplanować odpowiednio dopasowaną profilaktykę, dostosować terapię, dobrać właściwe leki. W wielu przypadkach pozwalają wykryć chorobę we wczesnym stadium, nawet gdy nie daje ona jeszcze wyraźnych symptomów. Wczesne wykrycie schorzenia i szybsze rozpoczęcie leczenia daje większe szanse na wyzdrowienie. Występują także wady genetyczne, w których medycyna nie poprawia ich rokowania, a leczenie polega na łagodzeniu objawów. 

Jak przygotować się do badania genetycznego?

Sposób przygotowania do badania genetycznego zależy od jego wariantu. Jeśli do wykonania analizy niezbędne jest pobranie krwi, wówczas należy zgłosić się do wybranego laboratorium, gdzie personel medyczny wykona standardową procedurę pobrania. Większość z badań nie wymaga specjalnego przygotowania, jednak dla pewności warto sprawdzić szczegółowe informacje na platformie Medistore lub skontaktować się z infolinią.

Materiałem do niektórych badań genetycznych jest wymaz (np. z policzka), który pacjent pobiera samodzielnie po zakupieniu zestawu. Bardzo ważne jest, aby po otrzymaniu zestawu dokładnie zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją i postępować zgodnie ze znajdującymi się w niej informacjami, ponieważ od tego zależy jakość i ilość materiału dostarczonego do analizy oraz rzetelność uzyskanego wyniku.

Aby uzyskać informację, czy dany wymaz może zostać pobrany samodzielnie w domu, skontaktuj się z nami telefonicznie bądź sprawdź na stronie medistore.com.pl.

Jakie są koszty badania genetycznego w Warszawie?

Koszt badań genetycznych w Warszawie jest zróżnicowany. W ofercie dostępne są m.in. badania prenatalne, których koszt waha się w okolicach 2000 zł (Test Panorama + panel mikrodelecji od 2750 zł, test VERACITY - od 1700 zł oraz VERAgene - od 2000 zł), a także:

Nazwa badaniaCena
badanie BRCA1 i BRCA2od 330 zł
test mutacji BRCA1 i CHEK2-1od 447 zł
badanie w kierunku celiakiiod 304 zł
badanie w kierunku zakrzepicyod 440 zł
badanie mutacji w obrębie genów odpowiedzialnych za rozwój trombofilii i nawracających poronieńod 266 zł

Dowiedz się więcej:

Przegląd predyspozycji genetycznych

Predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego

Predyspozycje genetyczne do raka piersi i jajnika

 

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 24.11.2023
Data ostatniej aktualizacji 24.11.2023