Badanie klasyfikowane jest jako jeden ze sposobów wspomagających diagnostykę chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności związanych z krzepliwością krwi. Podstawą do przeprowadzenia analizy jest próbka krwi pacjenta, pobrana z żyły łokciowej.

KUP ONLINE

Spis treści:

  1. Co to jest D-Dimer?
  2. Kto powinien zrobić badanie D-dimer?
  3. D-dimery norma
  4. Jak jest cena badania D-dimer?

Co to jest D-Dimer?

Oznaczenie stężenia d-dimerów wykonywane jest na zlecenie lekarza, jeśli zachodzi podejrzenie, że u pacjenta doszło do rozwoju zakrzepicy żył głębokich lub zatoru płucnego, a także gdy wystąpił zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. W takim przypadku obserwuje się wysoki poziom d-dimerów w surowicy krwi.

D-dimery to fragmenty białka, które w surowicy krwi pojawiają się w czasie rozpuszczania skrzepu (konkretnie fibryny). Jeśli organizm tworzy i rozkłada skrzepy krwi, poziom d-dimerów we krwi może znacznie wzrosnąć. Podwyższenie stężenia D-dimerów jest spowodowane znacznym nasileniem procesu powstawania i fibrynolizy zakrzepów. 

Należy mieć świadomość, że wykonanie wyłącznie badania stężenia D-dimerów nie jest wystarczające dla potwierdzenia obecności zakrzepu. Zdarza się, że D-dimery będą powyżej normy, pomimo że pacjent jest zdrowy. Taka sytuacja występuje m.in. u kobiet ciężarnych lub u osób w podeszłym wieku, dlatego badanie D-dimerów we krwi jest istotnym parametrem, jednak niewystarczającym dla postawienia pełnej diagnozy.

W praktyce diagnostycznej choroby zakrzepowo-zatorowej, zakrzepicy żył głębokich czy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, oznaczenie poziomu D-dimerów interpretowane jest łącznie z innymi, specyficznymi badaniami, tym samym dając pełny obraz kliniczny. Przydatność kliniczna i diagnostyczna wykorzystywana jest zatem do oceny wiarygodności pozostałych badań. Badanie D-dimerów, wskazujące na ich zbyt wysoki poziom obserwowane jest także u pacjentów w przebiegu choroby nowotworowej lub po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych.

Czy do badania D-dimerów trzeba się przygotowywać?

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, jednak należy pamiętać, że czynniki takie jak stres lub wysiłek fizyczny mogą mieć wpływ na wynik. Dlatego zaleca się, aby przed planowanym terminem badania unikać intensywnego wysiłku oraz stresu. Badanie D-dimerów może być wykonane o dowolnej porze dnia, nie wymaga pobierania krwi na czczo.

Badanie D-dimer jest wykorzystywane w rozpoznaniu zakrzepicy żył głębokich.

Kto powinien zrobić badanie D-dimer?

O konieczności wykonania badania stężenia D-dimerów decyduje lekarz, gdy podejrzewa, że u pacjenta mogło dojść do incydentów związanych z wystąpieniem zakrzepów. Użyteczność diagnostyczna oznaczeń D-dimeru pozwala na potwierdzenie m.in. obecności zespołu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, zatorowości płucnej, zakrzepów żył głębokich kończyn dolnych. Podwyższone D-dimery zostaną stwierdzone także w innych schorzeniach. Wśród symptomów, które mogą skłonić lekarza do skierowania pacjenta na rozszerzoną diagnostykę, wymienić można również:

D-dimery norma

D-dimery obecne są w osoczu krwi pacjenta zdrowego w stężeniu nieprzekraczającym 500 µg/l. Wartości poniżej wskazanej granicy referencyjnej oznaczają, że z całą pewnością u pacjenta nie występują problemy zdrowotne związane z zakrzepicą czy zatorowością. Problemem są wartości przekraczające wskazaną normę, chociaż interpretację wyniku najlepiej pozostawić lekarzowi.

Oznaczenie poziomu D-dimerów

Poszczególne laboratoria wykonują oznaczenie poziomu D-dimer, wykorzystując różne metody analizy, co może powodować nieznaczne różnice w wyznaczaniu granicy normy. Dlatego też w sytuacji nieznacznie przekroczonego poziomu nie należy wpadać w panikę, ale zwrócić się o poradę do lekarza.

Jaka jest cena badania D-dimer?

Badanie stężenia D-dimerów wykonać można w wybranych placówkach Medicover na terenie całego kraju. Koszt badania zależy od tego, w jakim mieście będzie przeprowadzone badanie. Z wydatkiem na poziomie 55 zł muszą liczyć się osoby udające się na pobranie krwi w Bielsku-Białej, Gdyni, Katowicach czy Krakowie, natomiast w Warszawie wykonanie analizy D-Dimer to wydatek w granicach 72 zł.

Dowiedz się więcej:

Evaluation of D-Dimer in the Diagnosis of Suspected Deep-Vein Thrombosis

https://www.nejm.org/doi/

D-dimer w zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych

http://www.nowamedycyna.pl/

Dimer D - diagnostyczny i rokowniczy marker żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

https://journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/