Poziom CRP (białko C-reaktywne) wskazuje na toczący się w organizmie stan zapalny.

Wynik badania CRP

  • od 0,08 do 3,1 mg/l – wynik w normie,
  • u osób palących, otyłych oraz osób z nadciśnieniem tętniczym poziom CRP może być wyższy, ale nie powinien przekraczać 10 mg/l. ;
  • wyższy niż 10 mg/l z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na stan zapalny.

Przeczytaj: Badanie CRP

Norma CRP

Wartości referencyjne to przedział liczbowy, w którym powinien się mieścić prawidłowy wynik badania. Analiza wyniku badania polega nie tylko na sprawdzeniu, czy każdy z ocenianych parametrów zawarty jest we wskazanym przez laboratorium zakresie, lecz także na uwzględnieniu m.in. stanu zdrowia pacjenta, jego objawów klinicznych, wyników innych badań diagnostycznych czy przyjmowanych leków.

Dodatkowo wartości te mogą się różnić w zależności od laboratorium, w którym wykonywane jest badanie, ponieważ niektóre parametry mogą być oznaczane przy wykorzystaniu różnych metod.

Pamiętaj! Interpretacja wyników badań zawsze należy do lekarza. To lekarz, biorąc pod uwagę obraz kliniczny pacjenta (wywiad, objawy), ocenia, czy wynik badania jest w normie.