Badanie wzroku w kierunku doboru okularów lub soczewek

W salonach Medicover Optyk wszystkim klientom zapewniamy profesjonalne badanie wzroku. Badanie wykonują optometryści  specjalizujący się w dobieraniu korekcji optycznej i aplikacji soczewek kontaktowych.

Badanie wykonywane jest według standardów zdefiniowanych przez doświadczonych specjalistów Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Normy te podążają̨ za najwyższymi standardami europejskimi.

Zakres badania wzroku

  • wywiad i szczegółowe badanie wzroku
  • informacja na temat mocy szkieł okularowych
  • analiza wzroku pod kątem różnych aspektów środowiskowych – wpływ pracy, nawyków
  • zalecenia dotyczące higieny układu wzrokowego

Badanie wzroku czas

  • badanie trwa pół godziny
  • badanie nie wymaga szczególnego przygotowania
  • badanie przeznaczone dla dzieci od 16 roku życia i osób dorosłych

Krok 1 - Wywiad

Każde badanie zaczyna się od obszernego wywiadu, zdefiniowania problemów klienta i źródeł dyskomfortu. Często klienci dziwią się jakie znaczenie dla wypisania recepty okularowej ma ich styl życia. W trakcie badania okazuje się, że to np. brak jakiejkolwiek alternatywy dla wielogodzinnej pracy przed komputerem jest głównym problemem a nie sama obecność wady wzroku. Nienaturalne środowisko pracy układu wzrokowego powoduje wśród klientów poczucie pogorszenia widzenia, a niekoniecznie ma to odzwierciedlenie w badaniach przeprowadzonych w gabinecie. Wówczas to nie wypisanie recepty na okulary, a zmodyfikowanie złych nawyków i wprowadzenie podstawowej higieny układu wzrokowego przynosi wymierne efekty.

Krok 2 - Badanie parametrów układu wzrokowego

Po zapoznaniu się z podstawowymi faktami dotyczącymi przyzwyczajeń klientów i ich funkcjonowania na co dzień następuje część zasadnicza badania. Badanie optometryczne jest skupione na sprawdzeniu refrakcji, widzenia obuocznego i dobraniu korekcji okularowej. W przypadku doboru soczewek kontaktowych badanie jest rozszerzone o dokładne sprawdzenie, czy występują jakiekolwiek przeciwwskazania do aplikacji soczewek.

Podczas badania pod soczewki kontaktowe powinien zostać sprawdzony stan przedniego odcinka oczu oraz soczewki wewnątrzgałkowej.

W przypadku choć najmniejszych wątpliwości co do obecności patologii układu wzrokowego, zalecana jest przez optometrystę konsultacja u okulisty.

Krok 3 - Weryfikacja otrzymanych wyników

Po przeprowadzeniu wszystkich koniecznych procedur następuje weryfikacja szkieł dobranych przy użyciu foroptera, za pomocą oprawki próbnej. Dopiero po sprawdzeniu czy dana korekcja jest dla klienta odpowiednia i nie wywołuje poczucia dyskomfortu można wypisać ostateczną receptę. Zdarza się, że część nieprawidłowości może dać o sobie znać dopiero w naturalnym środowisku klienta. Wówczas optometrysta bierze na siebie odpowiedzialność zmodyfikowania przepisanej korekcji w taki sposób, aby poczucie dyskomfortu zniknęło.

Mnogość badań, które mają miejsce podczas wizyty u optometrysty powoduje, że cała procedura doboru szkieł okularowych jest bardziej precyzyjna, ale też dłuższa. Warto jednak poświęcić trochę więcej czasu na badanie i mieć pewność, że zapisane okulary spełnią swoją funkcję i spowodują poprawę komfortu widzenia.