Badania na koronawirusa

Jakie są badania na koronawirusa?

Spis treści: 

 1. Kiedy warto zrobić test?
 2. Jakie testy w kierunku COVID-19 się wykonuje?
 3. Rodzaje testów w kierunku COVID-19
 4. Test na koronawirusa wykrywający przeciwciała IgM, IgG lub IgG/IgM
 5. Test genetyczny na koronawirusa RT-PCR do samodzielnego pobrania w domu
 6. Test genetyczny na koronawirusa RT-PCR w punkcie pobrań na terenie Warszawy

WYBIERZ TEST >>

Kiedy warto zrobić test?

Osoby z gorączką, kaszlem, dusznością, powinny niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub udać się do szpitala zakaźnego własnym środkiem transportu.

Test molekularny (RT-PCR) wykonuje się, by sprawdzić, czy osoba ma aktywną infekcję COVID-19, natomiast testy przeciwciał anty-SARS-CoV-2, by dowiedzieć się, czy dana osoba przebyła tę infekcję.

 • Wskazaniem do wykonania badania RT-PCR jest podejrzenie COVID-19 – jest to jedyny rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) test wykrywający zakażenie SARS-CoV-2 (aktywną infekcję COVID-19).
 • Testy oznaczające przeciwciała anty-SARS-CoV-2 pozwalają na potwierdzenie kontaktu pacjenta z wirusem SARS-CoV-2, ale nie potwierdzają aktualnej obecność wirusa. Dlatego nie powinny być one podstawą do diagnozowania zakażenia SARS-CoV-2. W przypadku pozytywnego wyniku wymagają one zawsze potwierdzenia testem RT-PCR (wynik negatywny wskazuje na przebyte zakażenie).
 • Należy jednak pamiętać, że wyniki testów powinien zinterpretować lekarz. Optymalnie o wykonaniu testu powinien również decydować lekarz.

Badania na koronawirusa

Koronawirus SARS-CoV-2

Test wykrywający przeciwciała IgG+IgM

Cena: 220 zł

KUP ONLINE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test do samodzielnego pobrania wymazu PCR w domu

Cena: 450 zł

KUP ONLINE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny do wykonania w punkcie
pobrań na terenie Warszawy

Cena: 480 zł

KUP ONLINE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny wykonywany
w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 780 zł

KUP ONLINE

 

Jakie testy w kierunku COVID-19 się wykonuje?

 • serologiczne (wykrywające przeciwciała: IgG; IgM, IgG/IgM) – wykrywają przeciwciała anty-SARS w klasie IgG, IgM lub IgG/IgM (sprawdzają, czy dana osoba przebyła COVID-19, wymagają potwierdzenia testem RT-PCR),
 • molekularne (genetyczne) RT-PCR – wykrywają materiał genetyczny wirusa (w trakcie aktywnej infekcji COVID-19),
 • antygenowe – obecnie szybkie testy antygenowe nie są rekomendowane przez WHO do powszechnego stosowania (raczej w badaniach naukowych).

Szybkie testy diagnostyczne (kasetkowe) antygenowe i przeciwciał nie są obecnie zalecane przez WHO.

Rodzaje testów w kierunku COVID-19

Test na koronawirusa wykrywający przeciwciała IgM, IgG lub IgG/IgM

Badanie serologiczne wykrywające przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM, IgG, IgG/IgM

Badanie to wykrywa przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM, IgG lub obu klasach (IgG/IgM), które są wytwarzane w odpowiedzi na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Chronią one organizm przed antygenami (obcymi białkami lub innymi strukturami) podczas infekcji. Są one produkowane dopiero kilka lub kilkanaście dni od zakażenia (zwykle wymaga to 1-2 tyg., ale może trwać dłużej). Najwyższe stężenie przeciwciał pojawia się zwykle w 2.‒3. tyg. od wystąpienia objawów. Testy pozwalają określić, czy osoba przebyła infekcję COVID-19, ale nie dostarczają informacji, kiedy to nastąpiło.

Test na koronawirusa wykrywający przeciwciała IgM, IgG lub IgG/IgM przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga żadnego przygotowania – nie trzeba być na czczo.

Test na koronawirusa przeciwciała IgM, IgG lub IgG/IgM kiedy wykonać badanie?

Odpowiedź niestety nie jest jednoznaczna.

W zależności od opracowania, zalecany czas wykonania tego testu różni się u pacjentów objawowych od 10.‒21. dnia od wystąpienia objawów (tj. gorączka, kaszel, duszność) do 2.‒3. tyg. od wystąpienia objawów. W niedawno opublikowanej analizie, najwyższą czułość stwierdzono dla testów IgG i IgM między 15. a 21. dniem, a dla IgG/IgM między 15. a 35. dniem. Nie wiadomo obecnie, jaka jest wiarygodność tego testu wykonana ≥ 35. dnia od wystąpienia objawów (mało danych), podobnie przed upływem 15. dnia.

Test na koronawirusa przeciwciała IgM, IgG lub IgG/IgM czas oczekiwania na wynik 

Wynik serologicznego testu na wykrywanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 uzyskuje się w ciągu 24 godzin, maksymalnie do 3 dni. Czas otrzymania wyników badania może się jednak różnić między laboratoriami.

Test genetyczny na koronawirusa RT-PCR do samodzielnego pobrania w domu

Test na koronawirusa RT-PCR jak wykonać prawidłowo badanie w domu?

Materiał do badania RT-PCR można samodzielnie pobrać w domu. W tym celu należy zakupić odpowiedni zestaw do samodzielnego pobrania wymazu przez Internet (zestaw jest dostarczany do domu) i postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Próbkę, w specjalnym opakowaniu, odsyła się następnie kurierem do laboratorium w celu jej analizy.

Materiał do badania może też pobrać pielęgniarka w domu pacjenta. Usługa jest oczywiście odpłatna.

Koronawirus SARS-CoV-2
Test genetyczny. Zbadaj się w domu

Cena: 450 zł

KUP ONLINE

Koronawirus SARS-CoV-2
Test genetyczny. Pobranie wymazu w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 780 zł

KUP ONLINE

Test genetyczny na koronawirusa RT-PCR w punkcie pobrań na terenie Warszawy

Test na koronawirusa RT-PCR na czym polega badanie?

Badanie molekularne (genetyczne, RT-PCR) wykrywa materiał genetyczny wirusa. Pozwala on na wykrycie aktywnej infekcji COVID-19, ale również jest wykorzystywany w badaniach kontrolnych do monitorowania eliminacji wirusa z dróg oddechowych. Materiałem do badania jest przeważnie materiał z górnych dróg oddechowych (wymaz, wydzielina), rzadziej dolnych dróg oddechowych (plwocina, wydzielina). Wykrycie materiału genetycznego wirusa jest możliwe tylko w aktywnej fazie choroby (najwyższe stężenie w pierwszym tygodniu choroby).

Test na koronawirusa RT-PCR przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga żadnego przygotowania. Należy jednak pamiętać, by na badanie, jeżeli jest wykonywane w placówce medycznej lub laboratorium, zabrać dokument ze zdjęciem i swoim nr. PESEL (np. dowód osobisty, paszport).

Koronawirus SARS-CoV-2
Test genetyczny do wykonania w punkcie 
pobrań na terenie Warszawy

Cena: 480 zł

KUP ONLINE

Niektóre laboratoria wymagają, aby:

 • na pobranie wymazu z gardła zgłosić się do punktu pobrań na czczo lub minimum 3 godziny po spożyciu ostatniego posiłku.
 • przed badaniem nie myć zębów, nie stosować płynów do płukania jamy ustnej oraz tabletek do ssania.

Testy na koronawirusa różnice

  Rodzaj testu
Wynik Test RT-PCR Oznaczenie przeciwciał
Pozytywny Zakażenie SARS-CoV-2 (ryzyko zakażenia innych) Przebycie infekcji COVID-19 (prawdopodobnie jesteś uodporniony na zakażenie) – wymaga potwierdzenia testem RT-PCR (konieczne jest uzyskanie wyniku negatywnego)
Negatywny Nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2, w określonych sytuacjach konieczne jest jego powtórzenie Nigdy nie przebyto infekcji COVID-19 lub organizm jeszcze nie zaczął produkować przeciwciał (u pacjentów objawowych ważny jest czas wykonania badania od momentu wystąpienia objawów)

* Opracowano na podstawie: Departament of Health and Human Services – US. Guidance on interpreting COVID-19 test results

Autor: mgr Agata Stróżyk, Specjalista ds. Informacji Medycznej, Dietetyk kliniczny, sportowy i pediatryczny, Beata Tarnowska, Specjalista ds. Informacji Medycznej Medicover