Jak można wyleczyć się z alkoholizmu?

Aktualizowane dn. 2009.06.10

W leczeniu choroby alkoholowej potrzebna jest fachowa pomoc, bez której nie można samodzielnie poradzić sobie z nałogiem. Tej choroby nie można wyleczyć lekami!!!

Podstawową formą leczenia jest psychoterapia uzależnienia, prowadzona w specjalistycznych ośrodkach. Programy zdrowienia planowane są na okres wielu miesięcy, a nawet lat.

Proces terapeutyczny to długotrwała praca polegająca na wielu różnorodnych działaniach, których efektem powinny być głębokie i możliwie trwale zmiany (w obszarze zachowań, przekonań, przeżywania, odczuwania, myślenia itp.). Ich skutkiem nie jest jedynie abstynencja, czyli powstrzymywanie się od picia, Rezultatem terapii jest trzeźwość, czyli możliwość realizowania celów życiowych bez stosowania alkoholu.

Gdzie szukać wsparcia?
Zarówno, jeśli sam dostrzegasz u siebie niepokojące objawy, jak i wtedy, gdy widzisz je u bliskich osób, możesz poszukiwać wsparcia:

  • w poradniach zdrowia psychicznego - tam można skonsultować się z terapeutą uzależnień oraz lekarzem psychiatrą. W tej książeczce znajdziesz adresy takich placówek. Terapia uzależnienia od alkoholu jest najczęściej bezpłatna.
  • w klubach anonimowych alkoholików AA - można tu uzyskać informacje i wsparcie od osób, które wyszły lub wychodzą z alkoholizmu i wróciły do życia w trzeźwości. AA prowadzą program „Dwunastu Kroków". Więcej informacji możesz znaleźć na stronie: www.anonimowi-alkoholicy.org.pl
  • w klubach Al-Anon - gdzie odbywa się terapia dla członków rodziny osoby uzależnionej,

Leczenie farmakologiczne:
Stosowanie jakichkolwiek środków farmakologicznych, bez względu na ich skład chemiczny i profil działania, nie może być traktowane jako leczenie uzależnienia od alkoholu. Możliwe jest zastosowanie takiego leczenia jako czynnika wspierającego psychoterapię, ale o tym decyduje lekarz.

Dr n. med, Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, Lekarz chorób wewnętrznych Lek, med. Agnieszka Ziółkowska, Specjalista psychiatra Pro Psyche

Copyright © 2012  Medicover
Veloce.pl
realizacja: