Bronchoskopia

Badanie polega na oglądaniu (wziernikowaniu) tchawicy i oskrzeli z użyciem urządzeń optycznych – bronchofiberoskopu, lub sztywnego bronchoskopu (rury metalowej z soczewkami). Bronchofiberoskop ze względu na mniejszą średnicę i giętkość pozwala na ocenę drobniejszych oskrzeli. 

Przez bronchoskop, jak i bronchofiberoskop istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego oprzyrządowania (kleszczyków, cewnika, szczoteczki) celem pobrania wycinka tkanki, bądź wydzieliny z drzewa oskrzelowego. 

Badanie służy wyjaśnieniu przyczyn objawów chorobowych takich jak m.in. kaszel, krwioplucie i stanowi uzupełnienie badania radiologicznego klatki piersiowej. 

Bronchoskopia umożliwia:

1. ocenę strun głosowych, tchawicy, oskrzeli głównych i ich rozgałęzień wewnątrz płuc w celu rozpoznania zmian chorobowych, 

2. pobranie do badania mikroskopowego wycinków tkankowych z podejrzanych miejsc,   wydzieliny do badania na obecność bakterii, grzybów lub prątków gruźlicy. 


Badanie bronchoskopowe służy rozpoznaniu chorób układu oddechowego i ustaleniu sposobu leczenia. Wziernikowanie drzewa oskrzelowego może służyć również do:

  • wykonania zabiegów terapeutycznych np. miejscowego podania leku,
  • usunięcia ciała obcego, 
  • odessania zalegającej wydzieliny.

Bronchofiberoskopia wykonywana jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym w niektórych przypadkach badanie wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym. Wybór sposobu znieczulenia należy do lekarza, który dostosowuje indywidualnie rodzaj znieczulenia do każdego chorego w zależności od jego stanu ogólnego. Pacjent do badania z użyciem bronchofiberoskopu przyjmuje pozycję leżącą lub siedzącą.  Przed wziernikowaniem badający wykonuje pacjentowi znieczulenie miejscowe podając środek znieczulający tylną ścianę gardła, nasadę języka i struny głosowe. Znieczulenie powoduje zniesienie odruchów wymiotnych i uczucie zdrętwienia gardła. Następnie po wprowadzeniu fiberoskopu przez nozdrza badający wstrzykuje kilka mililitrów leku przez szparę między strunami głosowymi do tchawicy. W razie wystąpienia odruchów kaszlowych, po wprowadzeniu fiberoskopu do tchawicy i oskrzeli, można podać dodatkową dawkę środka znieczulającego.

Przy pomocy kleszczyków biopsyjnych lub szczoteczki badający pobiera wycinki tkanki i materiał komórkowy do badania mikroskopowego (cytologicznego, histopatologicznego) i / lub bakteriologicznego. Badanie trwa zwykle od 15 do 30 minut. Jeżeli jest taka potrzeba, badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku tylko na zlecenie lekarza.

Przygotowanie do badania:  

1. w dniu badania należy być na czczo - co najmniej 4 godziny przed badaniem nie jeść i nie pić dla uniknięcia zachłyśnięcia i związanych z tym powikłań. 

2. jeśli pacjent przyjmuje jakieś leki stale np. z powodu choroby wieńcowej, nadciśnienia, powinien je przyjąć tak jak zawsze, popijając niewielką ilością płynu.

3. w przypadku kiedy pacjent leczony jest insuliną w dniu badania proszony jest o nieprzyjmowanie porannej dawki insuliny.

4. do badania należy dostarczyć posiadaną dokumentacją radiologiczną (klisze) płytki CD 

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu przed badaniem: 

1. Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). 

2. Alergia: astma oskrzelowa, katar sienny oraz nadwrażliwość na leki (np. środki miejscowego znieczulenia). 

3. Zaburzenia rytmu serca, wady serca, dusznica bolesna (choroba wieńcowa), nad- lub niedociśnienie. 

4. Obecność protez w jamie ustnej. 

Po badaniu: 

Z powodu zastosowanego znieczulenia, należy przynajmniej przez 2 godz. po zakończeniu badania nie przyjmować płynów i pokarmów, aby uniknąć zachłyśnięcia (w czasie działania znieczulenia zniesiony jest odruch połykania). Przy niewielkim krwiopluciu wystarczy spokojnie leżeć przez kilka godzin w łóżku.

Możliwe powikłania po badaniu: 

  • krótkotrwała chrypka 
  • krwioplucie, bardzo rzadkim następstwem badania są wymagające interwencji chirurgicznej krwawienia. 

wyjątkowym powikłaniem po badaniu mogą być: skaleczenia krtani, tchawicy i oskrzeli, wyłamanie zęba, dostanie się powietrza do jamy opłucnowej (odma opłucnowa), gorączka, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia oddechowe, skurcz krtani i oskrzeli oraz reakcja alergiczna na miejscowe środki znieczulające.

Wstecz

Copyright © 2012  Medicover
Veloce.pl
realizacja: