Pomoc w nagłych sytuacjach

Pomoc w nagłych sytuacjach

Jak uzyskać pomoc w nagłej sytuacji?
rozwiń ˅
Pomoc w nagłej sytuacji można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do Hot Line Medicover (500 900 999 - nowy numer!).

Dotychczasowy numer: (prefiks) 1 96 77 pozostaje nadal aktywny. W przypadku problemu z połączeniem pod numerem 1 96 77, prosimy o wybranie numeru 22 1 96 77.
 
Hot Line Medicover - to całodobowa infolinia medyczna, której dyspozytorzy:
 
 • udzielają porad medycznych w razie wypadku, urazu lub nagłego zachorowania
 • organizują pomoc doraźną wskazując najbliższą placówkę medyczną, w której pacjent otrzyma odpowiednią pomoc
 • organizują lokalną interwencję zespołu Pogotowia Ratunkowego w przypadkach nagłych zachorowań lub wypadków
 • kierują na konsultacje do lekarza pomocy doraźnej
 • organizują wizytę domową - wizyty lekarzy pomocy doraźnej internistycznej lub pediatrycznej oraz wizyty pielęgniarki związane z wykonaniem zabiegu pielęgniarskiego zleconego przez lekarza Centrum Medicover

Dyspozytorzy medyczni pozostają do dyspozycji pacjentów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jak uzyskać pomoc po godzinach pracy Centrów Medicover i Centrum Obsługi Klienta?
rozwiń ˅
Pomoc w nagłej sytuacji po godzinach pracy Centrów Medicover i Centrum Obsługi Klienta można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do Hot Line Medicover (500 900 999 - nowy numer!).

Dotychczasowy numer: (prefiks) 1 96 77 pozostaje nadal aktywny. W przypadku problemu z połączeniem pod numerem 1 96 77, prosimy o wybranie numeru 22 1 96 77.
Jak ratować?
rozwiń ˅

Pierwsze minuty decydują o życiu poszkodowanego. Udziel pomocy zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

Sprawdź, czy wokoło jest bezpiecznie! Sprawdź, czy poszkodowany reaguje!
Brak reakcji na głos lub potrząśnięcie oznacza, że poszkodowany jest nieprzytomny
Oceń czy poszkodowany oddycha
Brak oddechu lub oddech nieprawidłowy oznacza nagłe zatrzymanie krążenia
Zapewnij sobie pomoc, wezwij Pogotowie!

 

Udrożnij drogi oddechowe.
Odchyl głowę poszkodowanego kładąc jedną rękę na czole,  drugą na brodzie

 

Wykonaj dwa oddechy ratownicze – użyj maseczki
Każdy oddech powinien trwać 1 sekundę. Ilość powietrza taka, żeby uzyskać uniesienie klatki piersiowej. Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy zastępcze do czasu:

 • przyjazdu karetki
 • powrotu funkcji życiowych
 • wyczerpania ratownika 

 

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny skontaktuj się z Hot Line Medicover 500 900 999.
Dyspozytor pomoże Ci w udzielaniu pomocy i wyśle karetkę pogotowia.
W przypadku problemów połączeniem prosimy o wybranie numeru 999 lub 112.

Algorytm opracowany jest zgodnie ze standardami AHA. Niniejsze materiały nie zastępują szkolenia i treningu. Stanowią jedynie przypomnienie podstawowych wiadomości zdobytych w czasie szkoleń.

Pogotowie Ratunkowe Medicover - obszar udzielania świadczeń
rozwiń ˅

Pogotowie Ratunkowe należy wezwać wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych, które mogą prowadzić do istotnego uszczerbku na zdrowiu. Decyzję o wyjeździe Pogotowia podejmuje dyspozytor medyczny.

Aby wezwać Pogotowie Ratunkowe, należy zadzwonić pod numer Hot Line Medicover (500 900 999 - nowy numer!). Dyspozytorzy medyczni pozostają do dyspozycji pacjentów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dotychczasowy numer: (prefiks) 1 96 77 pozostaje nadal aktywny. W przypadku problemu z połączeniem pod numerem 1 96 77, prosimy o wybranie numeru 22 1 96 77.

 

Pogotowie Ratunkowe - obszar udzielania świadczeń:

Kraków, Warszawa Wrocław - Zapewniamy całodobowe usługi Pogotowia Ratunkowego Medicover.

Pogotowie Medicover udziela pomocy w następującym obszarze:

 • Kraków - w promieniu 30 km od budynku Sukiennice, Rynek Główny 1
 • Warszawa - w promieniu 30 km od budynku Intraco, ul. Stawki 2
 • Wrocław - w promieniu 30 km od Ratusza, Rynek - Ratusz 1

Karetki Medicover wyposażone są zgodnie z najnowszymi standardami. Umożliwiają transport pacjentów w różnym stanie klinicznym, włącznie ze stanami zagrożenia życia.
Transport pacjentów odbywa się pod opieką wysokokwalifikowanej kadry medycznej. W skład zespołu medycznego wchodzą trzy osoby: lekarz, pielęgniarz lub ratownik medyczny oraz kierowca - ratownik medyczny.


Pozostałe lokalizacje:


W miejscowościach, w których Pogotowie miejskie przyjmuje zgłoszenia od Medicover, dyspozytorzy Hot Line Medicover wezwą Pogotowie miejskie lub przełączą do niego rozmowę.
Tam, gdzie Pogotowie miejskie wymaga bezpośredniego kontaktu telefonicznego z poszkodowanym lub osobą z jego otoczenia, dyspozytorzy Hot Line Medicover poinformują rozmówcę o potrzebie bezpośredniego kontaktu z Pogotowiem miejskim (numer 999 lub 112).

Wizyty domowe - obszar udzielania świadczeń
rozwiń ˅

Umówienie wizyty domowej:

Aby umówić wizytę domową, należy zadzwonić pod numer Hot Line Medicover: 500 900 999 - nowy numer. Dyspozytorzy medyczni pozostają do dyspozycji pacjentów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dotychczasowy numer: (prefiks) 1 96 77 pozostaje nadal aktywny. W przypadku problemu z połączeniem pod numerem 1 96 77, prosimy o wybranie numeru 22 1 96 77.

 

Uprawnienia do wizyt domowych:

 W przypadku osób posiadających dostęp do usługi ‘opieka w miejscu zachorowania ze wskazań medycznych’, decyzję o realizacji wizyty domowej – na podstawie otrzymanych od pacjentów informacji - podejmuje dyspozytor medyczny Hot Line Medicover. W przypadku braku wskazań medycznych do realizacji wizyty domowej, lekarz dyżurny udzieli zaleceń i wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

 

 

Obszar udzielania świadczeń:

 Wizyty domowe realizujemy w następującym obszarze:
 • Warszawa - w promieniu 30 km od budynku Intraco, ul. Stawki 2
 • Łódź - w promieniu 30 km od budynku Galeria Łódzka, Al. Piłsudskiego 15/23
 • Kraków - w promieniu 30 km od budynku Sukiennice, Rynek Główny 1
 • Katowice, Gliwice - w promieniu 30 km od Ronda im. Gen. Jerzego Ziętka
 • Wrocław - w promieniu 30 km od Ratusza, Rynek - Ratusz 1
 • Poznań - w promieniu 30 km od budynku PFC, Pl. Andersa 5
 • Trójmiasto - w promieniu 30 km od budynku Hala Oliwia, ul. Bażyńskiego 1 (z wyłączeniem Helu)
 • Lublin - w promieniu 30 km od Ratusza Miejskiego, Pl. Władysława Łokietka 1
 • Szczecin - w promieniu 30 km od budynku Centrum Pazim, Pl. Rodła 8
 • Bydgoszcz - w granicach administracyjnych miasta
 • Białystok - w granicach administracyjnych miasta

Dodatkowo, usługa ‘opieka w miejscu zachorowania ze wskazań medycznych’ jest realizowana przez wybrane placówki współpracujące.

Informacja o zakresie usług świadczonych przez placówki współpracujące podana jest na stronie www.medicover.pl w sekcji Placówki medyczne. Decyzję o realizacji wizyty domowej przez daną placówkę współpracującą, każdorazowo podejmuje lekarz tej placówki.

Osoby, które w ramach programu opieki Medicover posiadają dostęp do usługi ‘opieka w miejscu zachorowania bez wskazań medycznych’, mają prawo do wizyty domowej na życzenie.

Ambulatoryjna pomoc doraźna
rozwiń ˅

Potrzebujesz pomocy w nagłym przypadku? Zadzwoń na Hot Line Medicover 500 900 999 - nowy numer!

Dotychczasowy numer: (prefiks) 1 96 77 pozostaje nadal aktywny. W przypadku problemu z połączeniem pod numerem 1 96 77, prosimy o wybranie numeru 22 1 96 77.

Nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

  Usługi Ambulatoryjnej Pomocy Doraźnej oferowane są:

 • bezpłatnie - wszystkim osobom uprawnionym do realizacji usług medycznych w ramach przysługujących im zakresów opieki medycznej z tytułu opieki abonamentowej lub ubezpieczeniowej Medicover.
 • odpłatnie - wszelkie usługi wykraczające poza zakres posiadanego abonamentu lub ubezpieczenia Medicover oraz te realizowane dla osób nieobjętych opieką Medicover są świadczone na zasadach jednorazowej odpłatności.
Warunki ubezpieczenia w podróży
rozwiń ˅

1. W ramach Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego dla firm ( polisa numer 0202008091)(pobierz plik)
- zakres i sumy ubezpieczenia (pobierz plik)

2. W ramach Umowy Opieki Medycznej:

- obowiązujące dla Karty Niebieskiej Prestige, Srebrnej, Złotej i Platynowej - numer polisy 0202008053 (pobierz plik)
- obowiązujące dla Programów Opieki Medycznej w ramach OWŚU nr 1/2009 wprowadzonego do obrotu 15.04.2009 - numer polisy 0202008090 (pobierz plik)
- obowiązujące dla dostępnych Programów Opieki Medycznej dodatkowo zawierających wariant ubezpieczenia w Podróży w ramach wszystkich OWŚU wprowadzonych do obrotu począwszy od 14.03.2011 - numer polisy 0202008093 * (pobierz plik)

*Z uwagi na różne okresy podpisywania Umów prosimy o zweryfikowanie u Państwa Opiekuna Biznesowego lub Opiekuna Administracyjnego daty zawarcia Umowy oraz Programów opieki medycznej celem wyboru właściwego dokumentu.

 

Wstecz

Copyright © 2012  Medicover
Veloce.pl
realizacja: